കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ സുസുകി വിവേക് കോംപ്ലക്‌സ്, നന്ദിലത്ത്, മേലെ ചൊവ്വ, വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് റോഡ്, അമ്പാടി റോഡ്, എ കെ ജി റോഡ്, അമ്പലക്കുളം, പി വി എസ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌സ്, ഭാര്‍ഗവ മന്ദിരം, പാതിരിപറമ്പ്, പെരിങ്ങോത്തമ്പലം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 11 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചെമ്മരശ്ശേരിപ്പറ മുതല്‍ അയനിവയല്‍ വരെ ഡിസംബര്‍ 11 വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുഞ്ഞരയാല്‍, കുമ്മനാട്, കോരന്‍പീടിക എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 11 വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പെരളശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വെള്ളച്ചാല്‍, ആശാരിമുക്ക്, മുക്കിലപീടിക, ഓടക്കടവ്, അമ്പലമെട്ട, മക്രേരി, കിലാലൂര്‍, ബാവോട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 11 വെള്ളിയാഴ്ച  രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: