നഷ്ടപരിഹാര തുക ജനശക്തി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്

അഴീക്കലിലെ സിറ്റി മറൈൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന് ഒരു കേസ് വഴി നഷ്ട പരിഹാരമായി ലഭിച്ച 60000 രൂപ സ്വാന്ത്വന മേഖലയിൽ നിറ സാന്നിധ്യ മായ ജനശക്തി അഴീക്കോടിന് കൈമാറി. ജനശക്തി ട്രസ്റ്റ്‌ കൺവീനർ സുഗുണൻ P M. ട്രസ്റ്റ്‌ ട്രഷറർ മഹേഷ് mc.എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ മിഥുൻ p.v എന്നിവർ ചേർന്ന് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: