വീട്ടിൽ കേക്ക് & ഫുഡ്‌ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക

ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണമോ, നിർമ്മാണമോ,വില്പനയോ നടത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും 2006 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കണം.

ആവശ്യമായ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തവർക്ക് 50,000 രൂപവരെ പിഴയും തടവ് ശിക്ഷയും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്‌ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബേക്കറികൾ, ചായക്കടകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോഴ്‌സ്, പലചരക്ക് വ്യാപാരികൾ, അങ്കണവാടികൾ, ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്‌ക്കൂളുകൾ, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർ, കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, കല്യാണ മണ്ഡപം നടത്തുന്നവർ, വെജിറ്റബിൾ & ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാൾ, ഫിഷ് സ്റ്റാൾ, പെട്ടി കടകൾ, വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവർക്കുo (Home Made Cakes ഉല്പടെ) തുടങ്ങി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നർക്കെല്ലാം ഫുഡ് & സേഫ്റ്റി ലൈസൻസും രജിസ്‌ട്രേഷനും നിർബന്ധം.

പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനും, പുതുക്കുന്നതിനും നേരത്തെ എടുത്ത ലൈസന്‍സുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനാക്കുന്നതിനും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം

ഫുഡ് & സേഫ്റ്റി രജി: ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന്ന്
സ്ഥാപന ലൈസൻസ്, സംരംഭകന്റെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ഫോട്ടോ ഉള്ള ഐഡി (ആധാർ,വോട്ടേഴ്‌സ് ഐഡി, പാസ്‌പോർട്ട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ) പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യമാണ്.

FSSAl ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും. FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ പോലുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ, വ്യാപാരികൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പലചരക്ക് കട, ഇറക്കുമതിക്കാരിൽ, കയറ്റുമതി, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ബിസിനസ്സുകൾ, ഡയറി, പ്രൊസസ്സറുകൾ, ചില്ലറ, ഇ-തൈലെര്സ് എല്ലാ ഭക്ഷണം സംബന്ധിയായ ബിസിനസുകളുടെ ആവശ്യമാണ്. ആർ ഭക്ഷണം ബിസിനസ്സ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു 14 അക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാക്കേജുകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളെയോ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഏത് വേണം ഒരു ഫുഡ് ലൈസൻസ് നമ്പർ നേടിയിരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ ബിസിനസ് കേസിൽ ഭക്ഷണം ബിസിനസ്സ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുന്നത്, fssai രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ആവശ്യമാണ് അതേ പിഴ ഒടുക്കുന്നത് ഉണ്ട്.

Fssai രജിസ്ട്രേഷൻ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട, സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷനും കേന്ദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ, ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി fssai ഫീസ് താഴെ ചെയ്യുന്നു:
ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വാർഷിക വിറ്റുവരവിന് – 100 രൂപ പ്രതിവർഷം.

12 ലക്ഷം മുതൽ 20 കോടി താഴെയുള്ള വാർഷിക വിറ്റുവരവിന് 2000 മുതൽ 5000 വരെ.

20 കോടി മുകളിൽ വാർഷിക വിറ്റുവരവിന് പ്രതിവർഷം 7500 രൂപ വരെ.

FSSAI ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം ബിസിനസ്സ് നിരവധി നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: