ബാങ്ക് വായ്പ : ഏവര്‍ക്കും സന്തോഷിക്കാവുന്ന തീരുമാനവുമായി എസ്ബിഐ

മുംബൈ : ഏവര്‍ക്കും സന്തോഷിക്കാവുന്ന തീരുമാനവുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ). അടിസ്ഥാന വായ്പ പലിശനിരക്ക് 0.1 ശതമാനം കുറച്ചു. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്കില്‍ കുറവ് വരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. ഇതനുസരിച്ച്‌ 8.15 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.05 ശതമാനമായാണ് പലിശ കുറച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം ആറ് തവണയാണ് എസ്ബിഐ പലിശ കുറച്ചത്. പുതിയതായി ഭവന, വാഹന വായ്പകള്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശയുടെ നേട്ടം ലഭിക്കും.

അതേസമയം സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന് നല്‍കിയിരുന്ന പലിശ കുറച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അക്കൗണ്ടില്‍ ബാലന്‍സുണ്ടെങ്കില്‍ നല്‍കിയിരുന്ന പലിശ 3.5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 3.25 ശതമാനമായാണ് കുറച്ചത്. വിവിധ കാലയളവിലെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയിലും കുറവ് വരുത്തി. ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം വരെയുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ 10 ബേസിസ് പോയിന്റാണ് കുറച്ചത്. പണലഭ്യത കൂടിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എസ്ബി അക്കൗണ്ടിലേയും സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടേയും പലിശ കുറയ്ക്കാന്‍ കാരണം. ഒക്ടോബര്‍ 10 മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: