ഹോട്ടലിൽ കയറിയ മോഷ്ടാവ് ഇറച്ചി വറുത്തുകഴിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ്: ടൗണിൽ ദേശീയപാതയോരത്തെ ഫുഡ് ഹൗസിൽ മോഷണംനടന്നു. ഷട്ടർ കുത്തിത്തുറന്നാണ് മോഷ്ടാവ് ഹോട്ടലിനകത്ത്‌ കയറിയത്. ധർമപ്പെട്ടികളിലും മേശവലിപ്പിലുമുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തോളം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച ഭണ്ഡാരം തകർത്തും പണമെടുത്തു. പത്തുരൂപയുടെതുൾപ്പെടെ നാണയങ്ങളും കീറിയ നോട്ടുകളും എടുത്തില്ല. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെടുത്തുകഴിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് ഹോട്ടലിൽനിന്നിങ്ങിയത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കോഴിയിറച്ചിയെടുത്ത് മുളകുപൊടിചേർത്ത് വറുത്തുകഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഐസ്‌ക്രീം കഴിച്ചു. മുറിയിലെ എ.സി. ഉപയോഗിച്ചനിലയിലായിരുന്നു. ഹോട്ടലുടമ രാവിലെ തുറക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണംനടന്നതായി കണ്ടത്. പോലീസ് ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന നടത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: