കാൺമാനില്ല

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ടി. ശശിധരൻ എന്ന ആളെ ഇന്നലെ (9/8/18) വൈകുന്നേരം മുതൽ, ചിറക്കൽ,

മന്ദമ്പേത്ത് ഹൗസ്
അരയമ്പേത്ത് നിന്നും കാണാതായിരിക്കുന്നു.
വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി
എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ 9847314776
9446778361 എന്ന നമ്പറിലോ വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: