കണ്ണൂരിൽ നാളെ (ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

9 / 100

വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ആയിപ്പുഴ ജംഗ്ഷന്‍, കൂരാരി, മരമില്ല്, തുമ്പോല്‍, പാണനാട്, കാളമ്പാറ പള്ളി, മൈതാനിപള്ളി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

രാമന്തളി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എട്ടിക്കുളം, മൊട്ടക്കുന്ന്, കട്ടമ്പാറ, ചിറ്റടി, പരുത്തിക്കാട്, ഏഴിമല, വലിയകടപ്പുറം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പള്ളി, ഇറാം മോട്ടോഴ്‌സ്, കുറ്റിക്കകം വായനശാല, വിജയ ടിമ്പേജ്‌സ്, നടാല്‍ ടോഡി ഷോപ്പ്, ദേവകി ടിമ്പേഴ്‌സ്, കൈരളി ഫൈബര്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ജൂലൈ 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പാളാട്, ചിത്രാരി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍  ജൂലൈ 12 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: