മാങ്ങാട്ടിട്ടം കുറുമ്പുക്കലിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു

മാങ്ങാട്ടിട്ടം പഞ്ചായത്തിലെ കുറുമ്പുക്കൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു. പനിബാധിച്ച് അഞ്ചുപേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഇവർക്ക് പനി ബാധിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് മാങ്ങാട്ടിടം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്‌ ആരോഗ്യവകുപ്പധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നുപിടിക്കുമ്പോമ്പോഴും പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽനിന്ന്‌ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.കഴിഞ്ഞവർഷവും പ്രദേശത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പനി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: