നാറാത്ത് ഓണപ്പറമ്പ കിട്ടൻപീടിക മണി (മൈക്കീൽ നാരായണൻ) അന്തരിച്ചു

നാറാത്ത് : തേലക്കാട്ടു വീട്ടിൽ മൈക്കീൽ നാരായണൻ (മണി 54) അന്തരിച്ചു. പരേതയായ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ കല്യാണിഅമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.
ഭാര്യ : രമ്യ.
മക്കൾ : യദുകൃഷ്ണൻ, ശ്രേയ.
സഹോദരങ്ങൾ : രാധാകൃഷ്ണൻ, സത്യഭാമ, ഇന്ദിര, വിനോദ്, പരേതയായ സുധ

സംസ്കാരം പിന്നീട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: