ഹരിത ഗ്രാമാം ശുചിത്വ ഗ്രാമം പദ്ധതി കാസർഗോഡ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

3 വർഷത്തോളമായി തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കല-കായിക മേഖലകളിൽ നിസ്വാർഥ സേവനം കാഴ്ച്ചവെച്ച് മുന്നേറുന്ന യുവജന കൂട്ടായിമയായ ആമ്പാത്ത് പുള്ളോയുടെ ഹരിതഗ്രാമം ശുചിത്വ ഗ്രാമം എന്ന പതദ്ധിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ ബഹു: കെ.കെ അമീർ സാഹിബിൻറ്റെ സാനിദ്ധ്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബഹു: ഏ ജി സി ബശീർ സാഹിബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.പതദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി നാട്ടിലെ പ്രധാന കവലകൾ ശുചീകരിക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ്‌ ബോക്സ്‌ സ്താപിക്കുകയും ചെയ്തു .ഈ പതദ്ധി എല്ലാ ആഴ്ച്ചയും മുന്നോട് കൊണ്ടു പോകുമെന്നും ആമ്പാത്ത് പുളോ കൂട്ടായിമയുടെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: