ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 23 ന്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 23ന്

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഴു ഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മെയ് 23നാണു വോട്ടെണ്ണല്‍. ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 23 ന്. കേരളത്തിൽ ഒറ്റഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 23 നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഏപ്രില്‍ 11ന് ഒന്നാം ഘട്ടം

ഏപ്രില്‍ 18 രണ്ടാം ഘട്ടം

ഏപ്രില്‍ 23 മൂന്നാം ഘട്ടം

ഏപ്രില്‍ 29 നാലാം ഘട്ടം

മെയ് 06 അഞ്ചാം ഘട്ടം

മെയ് 12 ആറാം ഘട്ടം

മെയ് 19 ഏഴാം ഘട്ടം.

രാജ്യത്താകെ 90 കോടി വോട്ടര്‍മാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 8.4 ശതമാനം പുതിയ വോട്ടര്‍മാരാണ്. പുതിയ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കായി ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നമ്പർ 1950.

പെരുമാറ്റചട്ടം നിലവില്‍ വന്നു. വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധം.

പുതിയ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കായി ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ 1950

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: