”സൗഹൃദ സംഗമം” 2020”

തോട്ടട: കണ്ണൂരിലെ വിരമിച്ച ഐ ടി ഐ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ”സൗഹൃദം, ഐ ടി ഐ കണ്ണൂർ ”സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ”സൗഹൃദ സംഗമം” 2020” ജനുവരി 11 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തോട്ട ഗവ: ഐ ടി ഐ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉൽഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ 75 വയസ്സ് തികഞ്ഞ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കും.

സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാരീരിക അവശത അനുഭവിക്കുന്ന
കമലാക്ഷി, പിണറായി ലോഹിതാക്ഷൻ, ചാലാട്
ജയബാലൻ, ധർമശാല
നാരായണൻ, തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവരെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആദരിച്ചു

എൻ.ഒ.നാരായണൻ, വി.പി. നാരായണൻ, കെ. പി. ജയാനന്ദൻ, എൻ.വി.രമേശൻ, കെ.സുരേന്ദ്രൻ, എ. സി. ജനാർദ്ധനൻ എന്നിവർ
നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: