മകന്റെ ചികിത്സാ ചിലവിനായി ധന സഹായം തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ ഡിബിൻ ജോസ് എന്ന യുവാവ് (23) ബോൺ ട്യൂമർ ബാധിച്ച് വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിൽസയിലാണ്. ട്യൂമർ കരളിലേക്കും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏഴ് അംഗ കുടുംബത്തിലെ ഏക ആൺ തരിയാണ് ഡിബിൻ. നിർധനരായ ഈ കുടുംബം ചികിത്സക്കുളള പണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്.കൂലിപ്പണിക്കാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തെ വിഷമത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം.സഹൃദരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഡിബിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആഭൃർത്ഥിക്കുന്നു.താഴെ ഡിബിന്റെ വിലാസവും account നംമ്പറും നൽകിട്ടുണ്ട്.

ഡിബിൻ ജോസ്
S/O ജോസ്
മാങ്കുഴയിൽ ഹൗസ്
മുഴക്കുന്ന് ( po )മുഴക്കുന്ന് ഗ്രാമം, പിൻ-670673
കണ്ണൂർ ജില്ലാ
ഫോൺ -(ജോസ് )-
9744127459
ഷഫീർ- 6000172869

Dipin jose
Federal Bank peravoor branch
A/C NO- 17090100064668
IFSC- FDRL0001709

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: