നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷിലെ അരിമ്പ്ര  നെല്ലിക്കുന്ന്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, പരിപ്പായി, കക്കരക്കുന്ന്, വി മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ 10ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഏര്യം, കണ്ണകൈ, ഏര്യം ടവർ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 10 വ്യാഴം രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2.30 വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
വെള്ളൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത്, വടവന്തൂർ, വായ്ക്കാട്, നിടുവനപ്പാറ, പുതിയ റോഡ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 10 വ്യാഴം രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വൊഡാഫോൺ കോട്ടൂർ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 10 വ്യാഴം രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2.30 വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: