വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

പയ്യന്നൂർ. വെള്ളൂർ കിഴക്കുമ്പാട്ടെ ടി.കെ.സൂരജിനെ (25) വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കിഴക്കുമ്പാട്ടെ
രവീന്ദ്രൻ്റെയും ടി.കെ.സുമതിയുടെയും മകനാണ്.വാഹനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.
ഭാര്യ. അമൃത (ചാവക്കാട്, തൃശൂർ). സഹോദരി രസ്ന. പയ്യന്നൂർ പോലീസ് മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: