ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം: സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ.

കെൽട്രോണിന്റെ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ നോളേജ് സെന്ററിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ

ഇൻ ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം(ഒരു വർഷം) കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് നവംബർ 25ന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകളുമായി സെന്ററിൽ നേരിട്ട് എത്തി പ്രവേശനം നേടാം. പഠനകാലയളവിൽ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ പരിശീലനം, ഇന്റേൺഷിപ്, പ്ലേസ്‌മെന്റ് സഹായം എന്നിവ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലഭിക്കും. മൊബൈൽ ജേണലിസം പ്രിന്റ് മീഡിയ ജേണലിസം എന്നിവയും കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും.

വിലാസം: കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ, മൂന്നാം നില, അംബേദ്ക്കർ ബിൽഡിങ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലിങ്ക് റോഡ്, കോഴിക്കോട്, 673002. രണ്ടാം നില, ചെമ്പിക്കലം ബിൽഡിങ്, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, വിമൻസ് കോളേജ് റോഡ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, 695014. ഫോൺ: 8137969292, 9746798082.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: