പാരലൽ കോളേജ് കോ ഓഡിനേഷൻ കമ്മറ്റി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നാളെ ആയിരങ്ങളെ അണിനിരത്തി വെർച്ചൽ റാലി

കേരളത്തിലെ നാല് സർവ്വകലാശാലകളിലും പ്രൈവറ്റ് വിദൂര വിഭാഗം കോഴ്സുകൾ നിലനിർത്തുക, പതിനായിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി പാരലൽ കോളേജ് കോ ഓഡിനേഷൻ കമ്മറ്റി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്ന വെർച്വൽ റാലി
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ രാവിലെ 10മണിക്ക് എം.എൻ കാരശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് കണ്ണൂർ, വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ല വഴി വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥ സമാപിക്കും. കേരളത്തിലെ പാരലൽ കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും റാലിയിൽ പകെടുക്കുമെന്ന് കോ ഓഡിനേഷൻ കമറ്റി സംസ്ഥാന കൺവീനർ
കെ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: