സി.എച്ച്.എം എ.എൽ.പി സ്കൂളിൽ ജൈവ പന്തൽ ഒരുങ്ങുന്നു

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈമറി വിദ്യാലയമായ തളിപ്പറമ്പ സി.എച്ച്.എം എ.എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഹരിത ക്ലബ്ബിന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിതവിദ്യാലയം കെട്ടിപ്പടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുക്കുന്ന ജൈവ പന്തലിന് തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല AEO മുസ്തഫ മാസ്റ്റർ വിത്ത് പാകി. സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ജൈവ പന്തൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.ഇന്നിന്റെ നന്മയ്ക്കും നാളെയുടെ ശാന്തിക്കുമായ് ഒരുക്കുന്ന ജൈവ പന്തൽ സ്കൂളിനും ഒപ്പം സാമൂഹത്തിനും തണലും കുളിരും പരത്തട്ടെയെന്ന് AEO ആശംസിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നൂൺ ഫീഡിംഗ് ഒഫീസർ അബ്ദുല്ല, മാനേജർ കെ.എസ് റിയാസ്, സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ, പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് അജ്മൽ കൊടിയിൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: