ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം 15 വരെ നീട്ടി

6 / 100 SEO Score


ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി നല്‍കിയിരുന്ന പലവ്യഞ്ജന കിറ്റിന്റെ വിതരണം സെപ്തംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടിയതായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: