ചെമ്പിലോട് കോമത്ത് കുന്നുമ്പ്രം ബീന നിവാസിൽ കെ.ശാന്ത നിര്യാതയായി


കണ്ണൂർ :- ചെമ്പിലോട് കോമത്ത് കുന്നുമ്പ്രം ബീന നിവാസിൽ കെ.ശാന്ത (74) നിര്യാതയായി.
ഭർത്താവ് പരേതനായ എം പി, ബാലൻ .
മക്കൾ :- ബീന (ഹെൽത്ത് സെന്റർ പറശ്ശിനിക്കടവ് ) ബിജു (പോലീസ്) ബിന്ദു.
ജാമാതാക്കൾ :- ശ്രീനിവാസൻ എ, (അസി: കമാണ്ടന്റ് കെ.എ.പി 4 മാങ്ങാട്ട് പറമ്പ ) രമേശൻ , റജില

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: