കണ്ണൂരിൽ ഹെറോയിനുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫിസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ വിനോദ് .വി.കെ.യും സംഘവും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണി സമയത്ത് കണ്ണൂർ താളിക്കാവിന് സമീപം വച്ച് 0.66 ഗ്രാം ഹെറോയിനുമായി ജിജേഷ്. ടി. കെ(37 ) ,താളികഴകപ്പുരയിൽ താമസം, താളിക്കാവ് ‘ എന്നയാളുടെ പേരിൽ NDPS കേസെടുത്തു .സംഘത്തിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ രജിരാഗ്.പി.പി, റിഷാദ്.സി.എച്ച് ,രജിത്കുമാർ.എൻ ,വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ഷൈനി.പി, ഡ്രൈവർ അജിത് കുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: