നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ മറിഞ്ഞു യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ മറിഞ്ഞു യാത്രക്കാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ തലശ്ശേരി യിൽ വെച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും സഹോദരി ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി കണ്ണൂർ വളപട്ടണതേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് അപകടം ഉണ്ടായത് . മൂന്ന് കുട്ടികളും മൂന്ന് മതിർന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കാർ ചെറിയ പരുക്കുകളോടെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: