പുതിയ പ്ലാനുമായി സാജന്‍റ്റെ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റ്റര്‍

ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്‍റ്റെ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റ്ററിനു പ്രവത്തനാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സാജന്‍റ്റെ കുടുംബം നഗരസഭയില്‍ പുതിയ അപേക്ഷ നല്‍കി. പുതിയ പ്ലാനില്‍ നഗരസഭാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചാണ് പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുതിയ അപേക്ഷയുടെ പരിശോധന നടത്തും.ചട്ടലംഘനങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചെന്നു ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അനുമതി നല്‍കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്.സര്‍ക്കാരിനോട് കുടുംബം വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് പൊളിക്കാന്‍ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഈ കാര്യത്തില്‍ ഇളവ് നല്‍കണമെന്നും കുടുംബം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: