വൈദ്യുതി മുടങ്ങും….

കണ്ണൂര്‍: ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചിറക്കുതാഴെ, സൂര്യനഗര്‍, കെ വി ആര്‍, നടാല്‍, നാറാണത്ത് പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 10 രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും….

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: