ഉപ്പായിച്ചാൽ ‘കാര്യാങ്കണ്ടി കാർത്ത്യായനി നിര്യാതയായി

ഉപ്പായിച്ചാൽ ‘കാര്യാങ്കണ്ടി കാർത്ത്യായനി 87 വയസ്സ് നിര്യാതയായി മക്കൾ ശോഭന, ഹേമ, സാവിത്രി, ബാബു, ദേവരാജൻ ( സി.പി.ഐ അഴീക്കോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗം, സുമ, ശ്രീജ മരുമക്കൾ സി രവീന്ദ്രൻ (സി.പി.ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി | വേണു, രാജീവൻ, സിന്ധു, സുഹാസിനി

call-9746839438

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: