മയ്യിലിൽ അടച്ചിട്ട പാലങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നു

മയ്യിൽ: കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ റെഡ് സ്‌പോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി മയ്യിൽ പോലീസ് പരിധിയിൽ അടച്ചിട്ട ഏഴോളം പാലങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമായി തുറക്കും. 

പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് പാലം, വാരം കടവ് പാലം, മുണ്ടേരിക്കടവ് പാലം, കൊയ്യോട്ട് പാലം, പറശ്ശിനിപ്പാലം, കൊയ്യംപാലം, കട്ടോളി കനാൽ പാലം എന്നിവയാണ് അടച്ചിട്ടിരുന്നത്. 

അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കായി പോകുന്നവർക്കാണ് പാലം കടക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുക. കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്കായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നേരത്തേ തുറന്നുകൊടുത്തതായും മയ്യിൽ എസ്.ഐ. വി.ആർ. വിനീഷ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: