വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ച് ജിഷ്ണു നേടിയത് മിന്നും വിജയം

വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ ഒ.ജിഷ്ണു നേടിയത് മിന്നും ജയം.പേശികളെയും നാഡികളെയും തളർത്തി പൂർണ വൈകല്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഡ്യൂഷിൻ മസ്‌ക്കുലർ ഡിസ്‌ട്രോഫി എന്ന രോഗം ബാധിതാനാണ് ഒ.ജിഷ്ണു.എന്നാൽ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയാണ് ജിഷ്ണു താരമായത്.മുടപ്പത്തൂർ ശ്രീനാരായണ വിലാസം എൽ.പി. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ഒ.പി.സോമനാഥന്‍റെയും മൂഴിക്കര മാപ്പിള എൽ.പി. സ്കൂൾ അധ്യാപിക ഇ.കെ.സോനയുടെയും മകനാണ് ഒ.ജിഷ്ണു.അതെ സമയം ജിഷ്ണുവിന് അഭിനന്ദനവുമായി എ എം ഷംസീർ എം എൽ എയും എത്തിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: