മാഹി സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലെ 11 ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്

മയ്യഴി: കോവിഡ് രോഗബാധിതനായ 71-കാരനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനക്കായി കോഴിക്കോട്ടെ വൈറോളജി ലാബിൽ അയച്ചതിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചു.

11 ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് മയ്യഴി. രോഗിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട 15 പേർ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലാണുള്ളത്. ന്യൂമാഹിയിൽ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ രണ്ട് പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനക്കയച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് രോഗി കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണുള്ളത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: