തലശ്ശേരി കേയി കുടുംബംഗാമായ സി. ഓ. കെ. അയിച്ചി അന്തരിച്ചു

കണ്ണൂർ : തലശ്ശേരി കേയി കുടുംബംഗാമായ സി. ഓ. കെ. അയിച്ചി ( 80) അന്തരിച്ചു. പരേതനായ ടി. എം. മൂസ കുട്ടി (എടക്കാട്) യാണ് ഭർത്താവ്. സി. ഓ. കെ. ഫാത്തിമ.(ചെന്നൈ ),സി. ഓ. കെ ഹുസൈൻ (മസ്കത് ), സി. ഓ. കെ. പൽമ (കണ്ണൂർ ), സി. ഓ. കെ. സുഹറ (തലശ്ശേരി), സി. ഓ. കെ അലവി (ചെന്നൈ ), എന്നിവർ മക്കളും, എ. പി. എം. ഹാരിസ് (ചെന്നൈ ), എ. പി. എം. സരീന (മസ്കറ്റ് ), എം. നാസിമുദ്ധീൻ ( കണ്ണൂർ ), എ. സി. എം. കാദർ കുട്ടി (തലശ്ശേരി), കെ. പി. ജസീന (ചെന്നൈ) എന്നിവർ മരുമക്കളും ആണ്. കബറടക്കം തലശ്ശേരി ഓടത്തിൽ പള്ളി കബർസ്ഥാനിൽ രാവിലെ 9.00 മണിക്ക് നടക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: