നടുവിൽ 95 ലിറ്റർ വാഷ് കണ്ടെത്തി കേസെടുത്തു

നടുവിൽ: ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടുവിൽ ഫർലോകര എന്ന സ്ഥലത്ത് തോട്ടുചാലിൽ ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട 95 ലിറ്റർ ചാരായം വാറ്റാൻ പാകപ്പെടുത്തിയ വാഷ് ആലക്കോട് എക്സൈസ് റെയിഞ്ച് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർ പ്രകാശൻ ആലക്കലും സംഘവും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തി കേസ്സാക്കി. സംഘത്തിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അഹമ്മദ് കെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ ധനേഷ് വി , സാജൻ കെ.കെ ഡ്രൈവർ ജോജൻ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: