കണ്ണാടി”ലിറ്റിൽ മാസികയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോച്ചു

കമ്പിൽ: കണ്ണാടി ലിറ്റിൽ മാസികയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ കമ്പിൽ സംഘ മിത്ര ഹാളിൽ നടന്നു. കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.താഹിറ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. കെ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ, എൻ.ഇ.സുധീർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും കണ്ണാടി പുരസ്കാര വിതരണവും നടത്തി.സിദ്ദിഖ് നദ് വി ചേരൂർ, മുഹമ്മദ് ശമിം, കെ.ടി.ബാബുരാജ്, സി.വി.സലാം, ശ്രീധരൻ സംഘമിത്ര, കെ.പി.നസീർ, ഫാറൂക് ഇരിക്കൂർ, സി.വിനോദ് ,ബഷീർ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ, സൈനുദ്ദീൻ ചേലേരീ, ടി.പി.ഹംസ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: