മുട്ടക്കോഴി വിതരണം തുടങ്ങി

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മുട്ടക്കോഴി വിതരണത്തിന് അഴീക്കോട് തുടക്കമായി. അഴീക്കോട് വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ അജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുണ്ടയാട് പ്രാദേശിക കോഴിവളര്‍ത്തു കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ച 50 ദിവസം പ്രായമായ ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്തത്. പത്ത് കോഴികള്‍ വീതം 200 പേര്‍ക്കാണ് നല്‍കിയത്. പത്ത് കോഴികളുടെ വിലയായ 1200 രൂപയില്‍ 600 രൂപ സബ്‌സിഡിയായി ലഭിക്കും. പദ്ധതിക്കായി 1,20,000 രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയത്. ഡോ.വി പ്രശാന്ത് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. എ റീന, ജയന്‍ കാണി, പി കെ ഗിരിജ, കെ കെ മിനി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: