കുമ്മായക്കടവ് യുവജന കൂട്ടായ്‌മ സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു

കമ്പിൽ: കുമ്മായക്കടവ് യുവജന കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഴമയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതി വട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കുമ്മായക്കടവിലെ യുവാക്കളും ആബാലവൃദ്ദം ജനങ്ങളും ഒരുമയോടെ സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കാളിയായി.

ഫുട്ബോൾ, കബഡി, ബരീക്കുത്ത്, കസേരകളി, പെനാൽട്ടി ഷൂട്ടൗട്ട്, മധുര ഗാന മത്സരം, കമ്പവലി എന്നീ മത്സര ഇനങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതു തലമുറയോടൊപ്പം മുതിർന്നവരും മത്സര രംഗത്ത് സജീവമായി..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: