പയ്യന്നൂരിൽ പണിമുടക്കിൽ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞ സംഭവം 160 ഓളം പേർക്കെതിരെ ആർ.പി.എഫ് കേസെടുത്തു.

കണ്ണൂർ.ദേശീയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്കിൽ പയ്യന്നൂരിൽ തീവണ്ടി തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ റെയിൽവെ പോലീസ് 160 ഓളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 150 പുരുഷ മാർക്കെതിരെയും പത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തത്. പയ്യന്നൂരിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ എഗ്‌മോർ എക്പ്രസും ഏറനാട് എക്പ്രസുമാണ് സമരാനുകൂലികൾ തടഞ്ഞത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: