അഴിക്കോട് ഒണ്ടേൻറോഡിൽ ഇടിമിന്നലിൽ വ്യാപക നാശ നഷ്ടം; നിരവധി വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിച്ചു

അഴിക്കോട്: അഴിക്കോട് ഒണ്ടേൻറോഡിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ നിരവധി വീടുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകാരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചു.
വി. രമേശൻ (ടിവി,3ഫാൻ മൊബൈൽ ചാർജർ),കണ്ണപുരക്കാരൻ മോഹനൻ(2ഫാൻ) പുത്തലത്ത് അശോകൻ (ടിവി,മൊബൈൽ ചാർജർ),അനന്തകൃഷ്ണൻ ടി.പി (കേബിൾ സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ്‌), കുഞ്ഞിരാമൻ വി (കേബിൾ സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ്‌),രാജീവൻ പി. കെ(സെറ്റ് ടോപ് ബോക്സ്‌), കണ്ണപുരക്കാരൻ ഭരതൻ (ടിവി),ജഗതീശൻ കെ. പി (ടിവി) എന്നിവരുടെ വീട്ടിലാണ് നാശ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: