നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കുടിയാന്മല അപ്പർ, കവര പ്ലാവ്, കനകക്കുന്ന്, തുരുമ്പി, കൊട്ടച്ചോല, മഞ്ഞുമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ ഒമ്പത് ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ റിലയൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ ഒമ്പത് ബുധൻ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. വൊഡാഫോൺ കോട്ടൂർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ 12 മണി മുതൽ 2.30 വരെയും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശ്രീകണ്ഠപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചെങ്ങളായി, ചെമ്പിലേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ ഒമ്പത് ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചാത്തൻപാറ ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ നവംബർ ഒമ്പത് ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മാട്ടൂൽ മുനീർ മോട്ട, ഫൈബർ, അബ്ബാസ് പീടിക എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ ഒമ്പത് ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: