പ്രതിഷേധ സംഗമം


അഴീക്കോട്: പേട്രോൾ, ഡിസൽ വില വർദ്ധനവിനെതിരെ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ കുളത്ത് വയൽ പേട്രോൾ പബ്ബിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് കെ.വി.ഹാരിസ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.
കെ.വി.അശറഫ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.പി.എം.ഹാരിസ്, ടി.ജബ്ബാർ, സി.കെ.മുസ്തഫ, പി.നിയാസ്, ടി.പി. റിജാസ്, കെ.ശമ്പിൽ, കെ.വി.മുനിർ, ഗഫുർ ,ഷെരിഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കെട്ടി.ഹാരിസ്, കെ.പി. യാസർ, കെ.പി.ബഷിർ, സി.പി.സലിം ,എം .പി .മുസതഫ.ഷറഫുദ്ദിൻ ,ഒ.കെ.റാഫി എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: