സുൽത്താൻ തോട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു

പഴയങ്ങാടി സുൽത്താൻ തോട്ടിൽ കോഴി ബസാറിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കോഴി ബസാറിലെ ഇ. ടി ജാനകി (75) മരണപ്പെട്ടത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: