സ്കൂളിന് അവധി

എളയാവൂർ: എളയാവുർ സി.എച്ച്.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഗണിത ശാസ്ത്ര അധ്യാപികയായ പി.വി.സുമംഗലയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഹയർ സെക്കണ്ടറി, ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാളെ (വെളളിയാഴ്ച) അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ സി.സുഹൈലും പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി.പി.സുബൈറും അറിയിച്ചു. അധ്യാപികയുടെ നിര്യാണത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ്, സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ, പി.ടി.എ.അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: