ലെവല്‍ക്രോസ് അടച്ചിടും

എടക്കാട്കണ്ണൂര്‍ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലെ 237-ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസ് ഒക്‌ടോബര്‍ 10 ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 12 ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

കണ്ണപുരംപഴയങ്ങാടി സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലെ 256-ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസ് ഒക്‌ടോബര്‍ 12 ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 14 ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: