കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കിടിലൻ ഓഫറുമായി കെഎസ്‌ഇബി

4 / 100

കെഎസ്‌ഇബിയുടെ ഇ ചാർജിങ്‌ സ്‌റ്റേഷൻ ; നവംമ്പർ ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും

കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കെഎസ്‌ഇബിയുടെ ആറ്‌ ഇ ചാർജിങ്‌ സ്‌റ്റേഷൻ സംസ്ഥാനത്ത്‌ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ആദ്യ മൂന്നുമാസം സൗജന്യമായി വാഹനങ്ങൾ ചാർജ്‌ ചെയ്യാനാകും. വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്‌.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്‌ ചാർജിങ്‌ സ്‌റ്റേഷനുകൾ‌. ഒരേസമയം മൂന്ന്‌ വാഹനത്തിന്‌ ചാർജ്‌ ചെയ്യാം. ഉപയോക്താവിന്‌ സ്വയംചാർജ്‌ ചെയ്യാം. പണം ഓൺലൈനായി അടയ്‌ക്കാം. 56 സ്‌റ്റേഷൻകൂടി ഉടൻ നിർമിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: