കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ

9 / 100

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ…..
(പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുന്ന വാർഡുകൾ)

കുഞ്ഞിമംഗലം 1,ആലക്കോട് 6 ,അഴിക്കോട് 18, ചപ്പാരപ്പടവ് 13, ധർമ്മടം 2, ഇരിട്ടി നഗരസഭ 6, കതിരൂർ 4,12, കല്ല്യാശ്ശേരി11, കണിച്ചാർ 2, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ 21, കൊട്ടിയൂർ 12, കുറുമാത്തൂർ 11, മാടായി 8, മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ 21, മുണ്ടേരി 9, പാപ്പിനിശ്ശേരി 8, പന്ന്യന്നൂർ 15, പേരാവൂർ 11 പിണറായി7,16, 18, തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ 16, തലശ്ശേരി നഗരസഭ 8, ഉദയഗിരി 11, അഴീക്കോട് 22, ഇരിട്ടി നഗരസഭ 30, കുന്നോത്തുപറമ്പ് 1.

കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ രോഗിയുടെ വീടിന് …(100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്)
കേളകം 8,9, മാലൂർ 8, പെരിങ്ങോം വയക്കര 13…

കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വാർഡുകൾ

കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ 55, പെരളശ്ശേരി 16,പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 19,25,43, പയ്യാവൂർ 11,12, തലശ്ശേരി നഗരസഭ 23,24, ന്യൂമാഹി 4,12.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: