കണ്ണൂരിൽ നാളെ (സപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് )വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

9 / 100 SEO Score


ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റല്‍, വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് പരിസരം, ഫാഷന്‍ ടെക്‌നോളജി, മന്ദപ്പന്‍ കാവ്, ആലിങ്കല്‍, ഭഗവതി മുക്ക്, മുച്ചിലോട്ട് കാവ്, കിഴുന്നപ്പാറ, കിഴുന്നപ്പള്ളി, ആര്‍ കെ ബേക്കറി, ഭഗവതി വില്ല, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് പരിസരം, ജീസണ്‍സ് ഒന്ന്, ജീസണ്‍സ് രണ്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുരിയോട് കോളനി, ഊര്‍പ്പള്ളി, അഞ്ചാംപീടിക, ശശിപ്പീടിക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാഞ്ഞിരത്തറ മണ്ഡപം, പട്ടേല്‍ റോഡ്, കാഞ്ഞിരത്തറ സ്‌കൂള്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: