കാട്ടാമ്പള്ളി സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് അടച്ചു; നിരവധി റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ

കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന കണ്ണൂരിൽ കാട്ടാമ്പള്ളി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി റോഡിൽ വെളളം കയറിയതിനാൽ സ്റ്റെപ്പ് റോഡ് വഴി കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പോകുന്ന പ്രധാന പാത അടച്ചു. അപകടസാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ഇരുവശത്തേക്കുമുള്ള വാഹനഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ച് കകൊണ്ടാണ് റോഡ് അടച്ചത്. കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് വഴി പുല്ലൂപ്പി, ചേലേരി മുക്ക്, പള്ളിപ്പറമ്പ്, മുണ്ടേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ കമ്പിൽ-കൊളച്ചേരി മുക്ക് വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നാറാത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ നെല്ലിക്കപ്പാലം റോഡ്‌ കമ്മാരൻ പീടിക റോഡ്,‌ കക്കാട്‌ റോഡ്‌, പുല്ലൂപ്പിക്കടവ്‌ പാലം, വാരം കടവ്‌ പാലം, ചാപ്പ വലിയന്നൂർ റോഡ്‌, ചെമ്മാടം പാലം, കൊയ്യോട്ട്‌ പാലം, തൈല വളപ്പ്‌ റോഡ്‌, പള്ളിപ്പറമ്പ്‌ പാലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡിൽ വെളളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹന ഗതാഗതം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: