റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം രാത്രി 12 വരെ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. റാംപ് ഏരിയയിൽ വെളളം കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു. കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം എമർജൻസി നമ്പർ– 0484 3053500

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: