ജില്ലയിൽ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധി

കണ്ണൂർ: ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വെള്ളിയാഴ്ച (ആഗസ്ത് 9) ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സി ബി എസ് ഇ / ഐ സി എസ് വിദ്യാലയങ്ങൾ, അങ്കണവാടികള്‍ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ജി-ഇ- ഒ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: