“അടിയന്തര സന്ദേശം” എല്ലാ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളും സ്ക്രാൾ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം

കണ്ണൂർ: പുഴയോരങ്ങളിലുള്ളവർ
മാറി താമസിക്കണം.
ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയും പുഴകളിൽ വെള്ളം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിട്ടി, ഇരിക്കൂർ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും മറ്റ് പുഴകളുടെ തീരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു. മലയോര മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്.
ജി- ഇ- ഒ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: