കായലോട്: കോഴൂർ തീപ്പട്ടിക്കമ്പിനിക്ക് സമീപം സീമാ നിവാസിൽ എ.വി.വിജയൻ (82) അന്തരിച്ചു.

കായലോട്: കോഴൂർ തീപ്പട്ടിക്കമ്പിനിക്ക് സമീപം സീമാ നിവാസിൽ എ.വി.വിജയൻ (82) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: കെ.എൻ.വസന്ത, മക്കൾ: ഗണേശൻ, സീമ, രാഗേഷ്, ദേവദാസ്, മരുമക്കൾ: അശോകൻ, സജിന, സഹോദരങ്ങൾ: രാജൻ, വസുമതി, ഉഷ, സംസ്കാരം വ്യാഴം ഉച്ചക്ക് 12 മണി വീട്ടുവളപ്പിൽ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: