മഴ വീണ്ടും കനത്തു: ശ്രീകണ്ഠപുരം മേഖല ഒറ്റപ്പെടുന്നു; മേരിഗിരി സ്കൂൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു.

മഴ വീണ്ടും കനത്തതോടെ മലയോര മേഖല വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നു. ശ്രീകണ്ഠപുരം ടൗണും പരിസര

പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ. ഇരിക്കൂർ, പയ്യാവൂർ, ചെമ്പന്തൊട്ടി റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പൊടിക്കളം മേരിഗിരി സ്കൂൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. സ്കൂളിനകത്തും വെള്ളം കയറി. സമീപത്തുള്ള മാലിക് ദീനാർ വാഫി കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ കൂടി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: