എ.കെ.ജി ഹോസ്പിറ്റലിലും സ്പെഷാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലും മോഷണം നടത്തിയാളുടെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു

ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിനു ലഭിച്ചു.

എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസിലോ അറിയിക്കുക

0497 276 3337

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: